انواع مالیات را بشناسید

نرم‌افزار حسابداری تا کجا در همراه شماست؟

یکی از اصلی‌ترین انتظاراتی که در قبال یک نرم‌افزار حسابداری موفق و توانا وجود دارد، تبحر و توانایی در بخش محاسبات مربوط به امور مالیاتی است. هرچند امور مالیاتی و محاسبات مربوط به آن‌ها، پیچیدگی خاص خود را دارند اما به هر حال واقعیت این است که یک نرم‌افزار موفق باید بتواند سازوکارهای مختلفی که برای محاسبه انواع مالیات وجود دارد را به درستی اجرا کند. این بار اما قصد نداریم تا به سراغ خود نرم‌افزار رفته و به شکل مستقیم توانایی و قابلیت‌های آن را بررسی کنیم. این بار قصد داریم تا ضمن آشنایی با انواع مالیات در حسابداری، به این پرسش پاسخ دهیم که یک نرم‌افزار حسابداری ، قرار است در انجام چه محاسباتی به ما کمک کند؟ و در صورت داشتن توانایی در انجام کدام محاسبات یک نرم‌افزار حسابداری مناسب و قوی تلقی می‌شود؟ پس برای یافتن پاسخ مربوط به این پرسش‌ها تا انتها با ما همراه باشید.

با یک انتخاب خوب، می‌توانید حسابداری مالیاتی خود را داشته باشید!

انواع مالیات در حسابداری

ابتدایی‌ترین موضوعی که در مورد انواع مالیات، دانستن آن الزامی به نظر می‌رسد، این است که اساساً در حسابداری و پروسه‌های مالی ما با دو گونه از مالیات مواجه هستیم؛ مالیات مستقیم و غیر مستقیم.

یک نرم‌افزار باید بتواند ابعاد مختلف پروژه مالیاتی شما را مدیریت کند

مالیات مستقیم

دسته‌ای از انواع مالیات‌ها را شامل می‌شود که به طور مستقیم، سازمان امور مالیاتی از فردی که مکلف به پرداخت است، دریافت می‌کند. به بیانی دیگر مؤدی به طور مستقیم، مبلغ مالیات محاسبه شده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند. انواع مختلفی از مالیات در این دسته قرار می‌گیرند؛ مالیات بر درآمد و انواع مختلف آن در این دسته قرار می‌گیرند.

مالیات غیر مستقیم

دسته‌ای از انواع مالیات‌ها را شامل می‌شود که مستقیماً از شخص مکلف به پرداخت، دریافت نمی‌شود. مثلاً در مالیات بر ارزش افزوده که یکی از انواع مالیات غیر مستقیم است، مصرف‌کننده نهایی(مشتری) مکلف به پرداخت مالیات است. اما مبلغ مالیات، مازاد ارزش اصلی خرید، از طریق فاکتور خرید، به فروشنده پرداخت می‌شود. فروشنده نیز مسئولیت دارد تا با پر کردن اظهارنامه، این مالیات‌های دریافتی از مشتریان را به شکل تجمیعی به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.

های سافت همواره در کنار شما هست

امور مربوط به محاسبات و پرداخت انواع مالیات

به منظور پاسخگویی در برابر سازمان امور مالیاتی، نیاز است تا بسته به هر یک از انواع مالیات مستقیم و غیر مستقیم مجموعه محاسباتی را مؤدی به صورت پیش‌فرض انجام داده و در نهایت صورت‌ها و توضیحات خاصی را به سازمان ارائه کند. در یک نگاه کلی می‌توان امور مربوط به این بخش را مشتمل بر دو دسته عمل اصلی دانست؛ ثبت و بایگانی اطلاعات در کنار انجام محاسبات. در هر دو بخش، یک نرم‌افزار حسابداری مناسب و قدرتمند باید با سازوکارهای مناسبی بسته به انواع مالیات مصوب، همراه و همیار مؤدی باشد. در ادامه مجموعه عملکردهایی که نرم‌افزار حسابداری باید برای انجام امور مالیاتی بر عهده بگیرد را به تفکیک انواع مالیات، بررسی می‌کنیم.

نرم‌افزار حسابداری و مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد را می‌توان اصلی‌ترین، مهم‌ترین و در عین حال شناخته‌شده‌ترین نوع از مالیات دانست. اغلب مؤدیان و عامه مردم به درستی با آن آشنایی دارند. نحوه محاسبه این مالیات در حالت عادی بر مبنای خوداظهاری مؤدی است. این بدان معنی است که مؤدی باید اطلاعات گردش‌های مالی را گردآوری کرده و پس از محاسبه، به اطلاع سازمان امور مالیاتی برساند. در صورت مستدل و درست بودن اطلاعات، مبلغ تعیین شده و مؤدی مکلف به پرداخت آن است. اما یک نرم‌افزار حسابداری موفق در این مورد باید چه عملکردهایی داشته باشد؟

ثبت و بایگانی اطلاعات

نرم‌افزار حسابداری باید به صورت پیوسته، اطلاعات مربوط به گردش‌های مالی را با زمان دقیق و جزئیات مشخص، ثبت کند. مجموعه گردش‌های مالی باید در بازه‌های زمانی مختلفی در دسترس باشند و همچنین به شکل مناسبی دسته‌بندی و نگهداری شوند. بدیهی است که معمولاً دسته‌بندی بر اساس برهه‌های زمانی انجام می‌شود؛ مثلاً تراکنش‌های مربوط به ماه مهر. البته تراکنش‌ها باید بسته به اینکه خرید هستند یا فروش نیز قابل دسته‌بندی باشند.

انجام محاسبات

نرم‌افزار حسابداری باید به‌صورت پیشفرض، فرمول‌ها و سازوکارهای محاسبه انواع مالیات بر درآمد را در اختیار داشته باشد. این کمک می‌کند تا بتوانید در مقاطع مختلف، میزان مالیات بر درآمد خود را محاسبه و از آن اطلاع داشته باشید. سوای اینکه کمک می‌کند دید مناسبی از وضعیت مالی و مالیاتی کسب‌وکارتان داشته باشید، در پایان سال مالی، با کمک همین محاسبات و بدون نیاز به حسابدار، میزان مالیات را تخمین و در خوداظهاری خود منعکس می‌سازید. این در حالی است که نرم‌افزار همزمان از اطلاعات ثبت‌شده برای انجام محاسبات استفاده می‌کند.

انواع مالیات - مستقیم و غیر مستقیم

تنظیم و تدوین گزارش و صورت‌های مالی انواع مالیات

در کنار انجام محاسبات، نرم‌افزار حسابداری باید بتواند نتیجه محاسبات صورت‌گرفته را در قالب‌های خواسته‌شده در اختیار کاربر قرار دهد. ممکن است کاربر به گزارش فصلی یا گزارش سالانه نیاز داشته باشد. یک نرم‌افزار حسابداری مناسب باید بتواند گزارش‌ها و صورت‌های مالی را مطابق فرم‌های استاندارد و فرمت‌های خواسته‌شده تولید و در اختیار کاربر قرار دهد. این در حالی است که برخی از نرم‌افزارها به صورت پیش‌فرض این قابلیت را دارند که خروجی را به شکل آنلاین و برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

تنظیم و تدوین گزارش و صورت‌های مالی انواع مالیات

در کنار انجام محاسبات، نرم‌افزار حسابداری باید بتواند نتیجه محاسبات صورت‌گرفته را در قالب‌های خواسته‌شده در اختیار کاربر قرار دهد. ممکن است کاربر به گزارش فصلی یا گزارش سالانه نیاز داشته باشد. یک نرم‌افزار حسابداری مناسب باید بتواند گزارش‌ها و صورت‌های مالی را مطابق فرم‌های استاندارد و فرمت‌های خواسته‌شده تولید و در اختیار کاربر قرار دهد. این در حالی است که برخی از نرم‌افزارها به صورت پیش‌فرض این قابلیت را دارند که خروجی را به شکل آنلاین و برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

انواع مالیات - مستقیم و غیر مستقیم - نرم افزار حسابداری محاسبه مالیات

نرم‌افزار حسابداری و مالیات بر ارزش افزوده

در کنار تمام موارد فوق که یک نرم‌افزار حسابداری برای محاسبه انواع مالیات بر درآمد باید انجام دهد، نیاز است تا برای رسیدگی به امور مالیات بر ارزش افزوده، مجموعه توانایی‌ها و کارکردهای دیگری را نیز پوشش دهد. این کارکردها شامل موارد زیر می‌شود.

فرمول محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

نرم‌افزار حسابداری، در صورتی می‌تواند به شما در این مورد کمک کند که فرمول‌های ویژه و قواعد کاری مربوط به ارزش افزوده را به صورت پیش‌فرض در برنامه‌نویسی خود جای داده و در موارد لزوم بسته به انتخاب شما، بر اطلاعات موجود در دیتابیس، اعمال کند. پس شرط اول این است که فرمول‌های مربوط به این نوع از انواع مالیات، در اختیار نرم‌افزار قرار گرفته باشد.

صدور گزارش و صورت‌های مالی ، بسته به نیاز کاربر، یک قابلیت بسیار مهم و کلیدی است.

قالب صورت ارزش افزوده

نرم‌افزار حسابداری باید قالب گزارش‌ها و صورت‌های مالی ارزش افزوده را به شکل پیش‌فرض در اختیار داشته و در مواقع لزوم، در کنار انواع گزارش فصلی یا سالانه، این نوع از گزارش را نیز، با فرمت مناسب خروجی بگیرد. در بسیاری موارد می‌توان فایل مناسب تولیدشده توسط نرم‌افزار را مستقیماً در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد.

صدور فاکتور و ثبت آن

مطابق قوانین مدون مالیات بر ارزش افزوده، فاکتورهایی که حاوی این آیتم هستند باید با قالب و شکل ظاهری که سازمان امور مالیاتی تعیین کرده، صادر و ثبت شوند. مثلاً در کنار ارزش اصلی فاکتور، مبلغی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه شده است به طور شفاف و صریحی در آن ذکر شود. اگر نرم‌افزار حسابداری شما یکپارچه بوده و صدور فاکتور را نیز برعهده دارد، باید قواعد و قوانین موجود در این مورد را به صورت پیش‌فرض رعایت کند.

در نرم افزار حسابداری جامع فروشگاهی های­سافت تمامی این قابلیت ها جمع شده است تا شما یک دستیار حسابدار همه فن حریف برای فروشگاه خود داشته باشید و به سرعت و شفافیت به سادگی از پس امور مالیاتی خود برایید.