آیا یک نرم افزار حسابداری رایگان نیازهای ما را برطرف می سازد؟

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری رایگان تا چه حد نیازهای ما را برطرف می‌سازد؟

دریافت رایگان خدمات در حوزه نرم افزار اتفاق بسیار شیرین و جذابی باشد. اما همواره در حین خرید این ابهام وجود دارد که آیا اساساً اگر این ابزار یا نرم‌افزار کاربردی بود، ممکن بود رایگان عرضه شود؟ بخشی از امکانات که به صورت رایگان عرضه می شود، آیا نیازهای ما را برآورده می کند؟ ما در مورد نرم‌افزار حسابداری رایگان به این پرسش ها و پرسش های مشابه پاسخ خواهیم داد.

محروم شدن از ابزارهای تحلیل و آنالیز مناسب اصلاً برای یک حسابدار خوشایند نیست

نرم افزار حسابداری رایگان که نیاز هایتان را پوشش دهد، وجود ندارد!

بله ممکن است در نگاه اول، این جمله قدری عجیب و غریب جلوه کند اما این اصلاً خلاف واقع نیست. ما معتقدیم که نرم افزار حسابداری رایگان اصلاً وجود ندارد و بر این موضوع تأکید داریم:

  • اغلب آنچه که شما تحت نام نرم‌افزار حسابداری رایگان دانلود می‌کنید یا به هر طریقی به آن دسترسی پیدا می‌کنید، یک نسخه نمایشی (Demo) از نرم‌افزار اصلی است. تلاش برای استفاده از نسخه دموی یک نرم‌افزار حسابداری، مشابه تلاش برای لذت بردن از یک فیلم با دیدن تیزر تبلیغاتی آن است!
  • حتی اگر برخلاف معمول، یک به اصطلاح یک نرم افزار حسابداری رایگان  پیدا کنید، تنها می‌توانید در مورد رایگان بودن آن مطمئن باشید، نه نرم‌افزار حسابداری بودن آن! مقصود این است که سطح امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزار به قدری پایین خواهد بود که در خوشبینانه‌ترین حالت نیز نمی‌توان آن را یک نرم‌افزار حسابداری به معنای واقعی کلمه دانست تا نیاز های فروشگاه شما را برطرف سازد.

رایگان بودن هیچگاه بی‌دلیل نیست؛ با ذره‌بین دنبال علت باشید

به خاطر قیمت، امنیت اطلاعات و کارایی را از بین نبرید!

استفاده از یک نرم‌افزار حسابداری رایگان برای امور مهم مالی و حسابرسی فروشگاه و کسب و کارتان، فرقی با زدن برچسب قیمت بر امنیت اطلاعات نیست. در دنیای امروز یکی از مهم ترین موارد در حوزه ی هر نرم افزاری امنیت اطلاعات آن است. این امنیت توسط یک نرم‌افزار حسابداری رایگان به سادگی مورد تهدید واقع می‌شود. از طرفی فراموش نکنید که یک نرم‌افزار حسابداری به اطلاعات مختلفی از جمله میزان موجودی، میزان فروش، اطلاعات مشتریان و مواردم مهم دیگری دسترسی دارد که اگر هر کدام از این بخش ها به درستی با سایر بخش ها هماهنگ نباشند، مشکلات عدیده ای در حسابرسی مالی فروشگاه شما به وجود می آید. امروزه نرم‌افزار حسابداری قدرتمندی مانند های سافت، به جای آن که برای شما دغدغه امنیت را ایجاد کنید، امنیت و همانگی بین همه ی بخش های نرم افزار را به نقطه قوت خود مبدل ساخته است.

به خاطر قیمت، امنیت اطلاعات و کارایی را از بین نبرید!​

استفاده از یک نرم‌افزار حسابداری رایگان برای امور مهم مالی و حسابرسی فروشگاه و کسب و کارتان، فرقی با زدن برچسب قیمت بر امنیت اطلاعات نیست. در دنیای امروز یکی از مهم ترین موارد در حوزه ی هر نرم افزاری امنیت اطلاعات آن است. این امنیت توسط یک نرم‌افزار حسابداری رایگان به سادگی مورد تهدید واقع می‌شود. از طرفی فراموش نکنید که یک نرم‌افزار حسابداری به اطلاعات مختلفی از جمله میزان موجودی، میزان فروش، اطلاعات مشتریان و مواردم مهم دیگری دسترسی دارد که اگر هر کدام از این بخش ها به درستی با سایر بخش ها هماهنگ نباشند، مشکلات عدیده ای در حسابرسی مالی فروشگاه شما به وجود می آید. امروزه نرم‌افزار حسابداری قدرتمندی مانند های سافت، به جای آن که برای شما دغدغه امنیت را ایجاد کنید، امنیت و هماهنگی بین همه ی بخش های نرم افزار را به نقطه قوت خود مبدل ساخته است.